Konsultprofil

IMG_5054_SV_redigerad-1En presentation

Jag arbetar med interimslösningar där affärsnära HR står i fokus. För mig är det viktigt att HR fokuserar på arbetsinsatser som bidrar till ert företags framgång.

I snart 20 år har jag varit verksam i roller som HR-chef, konsultchef, personalchef, rekryteringskonsult och projektledare i olika företag och branscher. Att få bidra till utveckling av medarbetare, arbetsprocesser och organisationer är något jag brinner för.

Med ett personligt bemötande, passion och resultatfokus kan vi tillsammans göra skillnad. Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation!

Exempel på konsultuppdrag

Globalt mjukvaruföretag, HR-chef
HR-chef med ansvar för bolagets strategiska och operativa HR-frågor. Nära samarbete med ledningsgruppen och företagets kontor i Europa, USA och Asien. Ansvar för övergripande strategiskt förändringsarbete i en matrisorganisation samt utveckling av ledningsgruppen. En stor del av arbetet har inneburit ansvar för fackliga förhandlingar i samband med lönerevisionsprocessen och organisationsförändringar. Utöver detta har bland annat rekrytering, arbetsmiljöfrågor och chefsstöd ingått liksom analys och planering av fokusområden och aktiviteter i samband med företagets årliga medarbetarundersökning.

Globalt företag medicinteknik, HR-chef   
HR-chef i ett globalt bolag med över 10 000 medarbetare. Medlem i ledningsgruppen och personalansvar, ansvar för strategiska HR frågor såsom Performance och Talent Management, successionsplanering, omorganisation och fackliga förhandlingar. Ansvar för etablering av ett nytt värderingsarbete, framtagning och analys av KPIer samt chefsstöd ingår. Uppdraget innehåller många internationella kontakter i en matrisorganisation under förändring.

Nordiskt företag inom dokumenthantering, HR-chef
HR-chef i nordisk organisation, operativt ansvarig för organisationsförändringar, implementation av nya HR-processer, fackliga förhandlingar, lönerevision samt företagets kultur- och värderingsarbete. Medlem i ledningsgruppen.

Kirurgmottagning, HR-specialist
Framtagning och etablering av löneprocess, lönepolicy, lönesättningskriterier, mallar och stöddokument. Analys av förmåner, försäkringar och pensioner i förhållande till gällande kollektivavtal och branschpraxis. Arbetet har resulterat i att företaget har en väl fungerande processer för lönesättning.

Advokatbyrå,  HR-specialist
Framtagning av arbetsprocesser och stöddokument för utvecklingssamtal samt analys av strategiskt viktiga kompetenser för företaget. Detta har resulterat i en långsiktig och väl fungerande utveckling av medarbetarna i linje med bolagets affärsmål.

Reklambyrå, HR-specialist
HR-kartläggning – analys av företagets HR-processer, genomgång av befintliga dokument och arbetssätt genom bland annat intervjuer med chefer och medarbetare. Arbetet resulterade i en rapport samt handlingsplan för det framtida HR-arbetet på företaget. Rapporten presenterades för företagsledningen.

Arbetslivserfarenhet

HiQ Stockholm AB, HR-chef
2007-2014
HR-chef med personalansvar. Medlem i ledningsgruppen, strategisk och operativ planering för verksamheten, rapporterade till VD. Arbetet har inneburit uppbyggnad av HR-funktionen och etablering av samtliga processer, stöddokument och systemstöd. I arbetsuppgifterna ingick ansvar för Employer Branding, rekryteringsstrategi och stödfunktioner/stödsystem, strategisk kompetensutveckling, chefsstöd i HR-frågor, arbetsmiljö och hälsa, planering och genomförande av lönerevisioner, personalstatistik samt ekonomiska kalkyler. Utöver detta har arbetet inneburit ansvar för arbetsrättsliga frågor, organisationsförändringar och personalavveckling. Arbetet resulterade i att företaget har en väl fungerande och professionell HR-funktion.

MultiMind Bemanning AB, Konsultchef/Personalchef
2005-2007
Konsultchef med personalansvar för 25 konsulter inom ekonomi, kundservice, logistik och marknadsföring. Arbetet innebar ansvar för att behålla och utveckla såväl nya som befintliga kunder. Personalchef med ansvar för rekrytering/avveckling, arbetsrätt, pensions- och försäkringsfrågor, utvecklingssamtal och personalutredningar, rehabilitering, konflikthantering, löneutveckling samt förhandlingar. Utöver detta ingick internutbildning, utveckling av introduktionsprogram för nya medarbetare samt upphandling av IT-system. Bidrog till att företaget växte från 50 till 100 medarbetare.  

K-World, Personalchef
2000-2002
Ansvar för samtliga HR-frågor inom företaget; arbetsrätt, avtal, kompetensutveckling, personalstatistik, rekrytering, medarbetarundersökning, pensioner och fackliga förhandlingar. Planering samt genomförande av personalomställningar – fackliga förhandlingar, informationsmöten med personalen, medarbetar- och uppsägningssamtal. Koordinerade personalfrågor på 10 kontor i övriga Europa.

Proffice Sverige AB, Rekryteringskonsult
1997-2000
Rekryteringskonsult med kund- och resultatansvar. Rekrytering av säljare och marknadsförare på chefs- och medarbetarnivå gentemot kund. Arbetet innebar försäljning, förhandling och offert/avtalsskrivning. Överträffade sälj- och resultatmål.

Akademisk utbildning

Stockholms universitet, PAO-programmet, Fil kand, 145 p.

University of California, Berkeley, Human Resource Management, 15 p