Tjänster

IMG_4971_SV 3Affärsnära HR

Cleo Human Resource utgår från er verksamhets behov och erbjuder HR-kompetens inom bland annat:

 • Interim HR-chef / Senior Human Resource Business Partner
 • Employer Branding och rekryteringsprocesser
 • HR-kartläggning och utveckling av HR-processer
 • Rådgivning inom arbetsrätt
 • Kompetensutveckling och Talent Management
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Ledarskapsutveckling
 • Organisationsutveckling och förändringsarbete
 • Framtagning av personal- och chefshandbok
 • Personalavveckling och organisationsförändringar
 • Coachning / stöd till chefer i HR-frågor
 • Skräddarsydda utbildningar inom rekrytering, intervjuteknik och personalutveckling
 • Löneprocesser och lönesättningskriterier / Compensation & Benefits
 • Fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor

Cleo Human Resource arbetar med konsultstöd på hel- och deltid under kortare och längre perioder. Jag har även ett brett nätverk av HR-konsulter och utbildningsleverantörer och skräddarsyr en lösning utifrån er affärsverksamhet.